Өндіріс

ҚҰБЫРЛЫҚ ТҮЙІНДЕР

Көптеген технологиялық үдерістердің тиімділігі, сондай-ақ қолданылатын жабдықтың төзімділігі мен үнемділігі жылу алмастырғыштарда орнатылған құбыр түйіндерінің сапасына тәуелді.

 Қаптамалы құбырлы жылу алмасу аппараттары сұйық және газ тектес заттарды қыздыру және салқындату үшін және бірқатар салаларда оның ішінде: мұнай және газ өңдеу; химиялық; металлургиялық және т.б. пайдаланылады.

Жылу алмастырғыштардың түйіндерін шығару үшін қабырғалы құбырларды  пайдалану бірнеше артықшылықтарды береді:

  • құбырлық түйіннің жылу бергіштігінің жиынтықты коэффициенті тегіс құбырлы агрегаттармен салыстырғанда 50% дейін артады;
  • талап етілген тиімділікке қол жеткізу қол жеткізу үшін құбырлардың қажетті саны  40-50% дейін төмендейді, тиісінше жабдықтардың массасы азаяды (до 30%);
  • жылуалмастырғыштың жұмыс ресурсы 2-3 есеге артады.

Кеңес алу

lorem
lorem
arrow_upward